ลดปัญหาถูกหลอก ด้วย ECO Sticker ป้ายข้อมูลรถยนต์ใหม่

ในการเลือกซื้อรถยนต์แต่ละครั้ง นอกจากผู้ซื้อเลือกดูแบรนด์ ลักษณะการใช้งาน รุ่นรถ และราคาที่ตอบสนองความต้องการแล้ว สิ่งที่ผู้ซื้อควรคำนึงถึงอีกอย่างคือ ECO Sticker ป้ายข้อมูลรถยนต์ใหม่ ซึ่งณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ข้อมูลว่า ECO Sticker ป้ายข้อมูลรถยนต์ใหม่เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นสากลทั่วไปในต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาดีลเลอร์หลอกลวงประชาชนคนซื้อรถยนต์

 

ในต่างประเทศมีพัฒนาการเรื่องการทดสอบเปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย ความสะอาดหรืออัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(Co2) บนป้ายสติกเกอร์จะเป็นตัวบอกขัอมูลให้ทราบเพื่อรับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งในไทยทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศเรื่อง การแสดงข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากลโดยให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารถยนต์ ติดป้ายข้อมูลรถยนต์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 เพื่อให้การดำเนินการโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ในขณะนั้น ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2559 เป็นไปตามกำหนดเวลา

ECO Sticker หลักๆบอกอะไรบ้าง บอกข้อมูลสมรรถนะสะอาด-ประหยัด-ปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับอัตราการใช้น้ำมันมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งบอกเรื่องอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงานมีอะไร เช่น กระจังและคิ้วฝากระโปรงท้าย สปอยเลอร์หลังคา เข็มขัดนิรภัยฯลฯ มีข้อมูลพื้นฐานรถยนต์คันดังกล่าวว่าผลิตที่ใด สเป็กรถประกอบด้วยอะไรบ้าง และข้อมูลผู้ผลิตหรือนำเข้า

หากจะเช็คว่าป้ายสติกเกอร์จริงหรือไม่นำโทรศัพท์สแกน OR Code และเช็คสติกเกอร์ของรถยนต์ใหม่คันนั้นๆว่า ถูกต้องตรงกันหรือไม่ เช่น หมายเลขตัวถัง (VIN) หมายเลขตัวถังตรงกันก็ป้ายจริง หากไม่ตรงอาจเป็นป้ายสติกเกอร์ปลอมหรือ ติดป้ายสติกเกอร์ผิดคัน กรณีนี้สามารถร้องเรียนที่ สศอ. ถอนป้ายสติกเกอร์คืนหรือยึดภาษีคืน เพราะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อรัฐ ในขณะเดียวกันทางสศอ.จะเช็คข้อเท็จจริงว่าบริษัทผู้ผลิตกระทำความผิดหรือ ดีลเลอร์กระทำความผิด หากผิดจริงจะถูกดำเนินการทางกฎหมาย

ECO Sticker จะติดอยู่บริเวณกระจกรถก่อนส่งไปจำหน่าย ผู้ที่แกะป้ายสติกเกอร์จะต้องเป็นผู้ซื้อหรือเจ้าของรถเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศ หากมีการซื้อขายรถยนต์ต่อ ป้ายสติกเกอร์ตัวนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ซื้อสามารถใช้เช็คสเป็กรถยนต์ว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆมาครบไหม สเป็กที่มากับตัวรถยนต์มีอะไรบ้าง และยังใช้เป็นสติกเกอร์สะสมด้วย โดยรายละเอียดต่างๆ หากผู้ซื้อต้องการทราบรายละเอียดสามารถเปิดเว็บไซต์ www.car.go.th เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้

Scroll to Top