เอกสารการขายรถผ่อน

สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะขายรถยนต์แต่รถหรูของท่านนั้นยังผ่อนกับทางไฟแนนซ์ไม่หมด มีขั้นตอนปฎิบัติดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์

ท่านต้องตรวจสอบยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์รถยนต์ของท่าน ว่ายังเหลือค้างจ่ายกับทางไฟแนนซ์ทั้งหมดเท่าไหร่

ขั้นตอนที่ 2. ตกลงราคาขายรถ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดยอดราคารับซื้อรถยนต์หรูของท่านกับทางเรา

ขั้นตอนที่ 3. รับทราบเงื่อนไขและการดำเนินการ

หลังจากที่มีการทราบตัวเลขราคาซื้อรถยนต์อย่างชัดเจนแล้ว จะแบ่งออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน

กรณีที่ 1. ยอดรับซื้อนั้นมากกว่า ยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์

  • เวลาขายทางเราจะนำเงินมาปิดบัญชีไฟแนนซ์ให้หมดก่อน จากนั้นยอดเงินทั้งหมดที่เหลือจากการปิดบัญชีไฟแนนซ์จึงจะส่งต่อให้กับผู้ขาย

ยกตัวอย่างเช่น :
ยอดรับซื้อรถ 500,000 บาท ยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์อ 150,000 บาท เวลาขายจะนำเงิน 150,000 บาท จ่ายให้กับทางไฟแนนซ์ก่อนเพื่อปิดบัญชี
จากนั้นเงินที่เหลือ 350,000 บาท จึงจะตกเป็นของผู้ขาย

กรณีที่ 2. ยอดรับซื้อนั้นน้อยกว่า ยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์

  • กรณีนี้ผู้ขายจำเป็นต้องเพิ่มเงินส่วนต่างที่เหลือเข้ามาด้วยเพื่อทำการปิดบัญชีไฟแนนซ์

ยกตัวอย่างเช่น :
ยอดรับซื้อรถ 800,000 บาท ยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์ 1,200,000 บาท เวลาจ่ายจะให้เงินทางไฟแนนซ์ 800,000 บาท ส่วนต่างที่เหลือ 400,000 บาท
ทางผู้ขายจะต้องจ่ายต่อให้ไฟแนนซ์เองเพื่อให้พอดีกับยอดปิดบัญชี

ขั้นตอนที่ 4. ปิดบัญชีไฟแนนซ์

ในวันปิดบัญชีไฟแนนซ์ ทางเราจะเดินทางไปธนาคารพร้อมกันกับทางลูกค้าเพื่อทำการจ่ายเงินค่าปิดบัญชี

ขั้นตอนที่ 5. เซ็นเอกสาร

เราจะมีเอกสารสำคัญให้ผู้ขายเซ็น 2 ชุดด้วยกัน โดยชุดแรกส่งต่อให้ไฟแนนซ์ ส่วนอีกชุดทางเราจะเก็บไว้เอง

ขั้นตอนที่ 6. เสร็จสิ้นขั้นตอนรับซื้อรถ

ระยะเวลาขั้นตอนทั้งหมดนี้จะใช้เวลาทั้งหมดโดยประมาณอยู่ที่ 2-3 ชั่วโมง หรืออาจจะนานกว่านั้น ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับคิวของทางไฟแนนซ์

Scroll to Top